ᐉ Polityka prywatności TOTIS Pharma w Polsce

Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych

Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez Administratora za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie oraz danych pozyskiwanych automatycznie za wiedzą użytkownika Strony (tzw. pliki cookies i logi serwerowe).

2. Serwis https://totispharma.com/pl/ (zwany dalej Serwisem) jest obsługiwany przez firmę TOTIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białostocka, nr 22, lok. 43, miejsc. Warszawa, kod 03-471, kraj Polska. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem info@totispharma.com  lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.

3. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

4. Ponadto informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszego Serwisu. Dane osobowe to wszelkie dane, które są dostępne osobiście Tobie, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która odwiedza Serwis, niezależnie od tego czy korzysta z jego funkcji, czyli:

 • Możliwość założenia konta użytkownika lub złożenia zamówienia.
 • Możliwość wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Subskrypcja biuletynu

5. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • Poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika np. poprzez wysłanie formularza zapytania.
 •  Automatycznie, za wiedzą Użytkownika, poprzez pliki cookies zapisywane na urządzeniach końcowych (tzw. „ciasteczka”).
 •  Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego LLC "DigitalOcean", REGON: 388393912, NIP: 5252854537, КРС 0000888200:

6. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności (wraz z Polityką plików cookie) określa podstawy, na jakich będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które TOTIS otrzymuje od Ciebie lub które nam dostarcza.

 

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI W NINIEJSZYM SERWISIE

 1. Witryna gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Odwiedzając nasz Serwis, użytkownik może podać następujące dane osobowe i identyfikacyjne:
 • podczas rejestracji lub wypełniania formularza zapytania możesz podać nam swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i/lub numer telefonu itp. Informacje te umożliwiają nam kontakt z Tobą w celu uzyskania informacji/usług, o które możesz się do nas zwrócić. Możemy również poprosić Cię o podanie innych dodatkowych informacji kontaktowych, takich jak numer telefonu komórkowego. Podstawa prawna: konieczność wykonania umowy o świadczenie usług związanych z Kontem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej Serwisu internetowego, możemy zachować kopię takiej wiadomości e-mail, formularza lub komentarza,
 • złożenia zamówienia w sklepie internetowym w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawa prawna: konieczność realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • jeśli wyrazisz zgodę na przekazanie informacji zwrotnej na temat swoich doświadczeń z nami, będziemy zbierać takie dane, jak Twoje imię i nazwisko oraz komentarze i możemy je umieszczać w naszym Serwisie.
 • w celach badawczych możemy również od czasu do czasu prosić Cię o wypełnienie ankiet.
 1.  Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z art. 32 RODO, a administrator zapewnia:
 • Szyfrowanie danych osobowych.
 • Przyjęcie odpowiednich regulaminów wewnętrznych w celu zapewnienia poufności, integralności, dostępności, odporności systemu i zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
 • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
 • Wykorzystanie wyłącznie tych procesów, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.

4. Rejestrując konto w sklepie internetowym, Kupujący podaje:

  a) adres e-mail;

  b) dane adresowe

  a. kod pocztowy i miejscowość;

  b. kraj (stan);

  c. nazwę ulicy z numerem domu/mieszkania.

  c) imię i nazwisko;

  d) numer telefonu

e) zdjęcia dokumentów (dyplomy, świadectwa).

 1.  Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Kupujący samodzielnie ustala hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym terminie.

 6. Składając zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący podaje następujące dane:

 a) adres e-mail;

  b) dane adresowe

  a. kod pocztowy i miejscowość;

  b. kraj (stan);

  c. nazwę ulicy z numerem domu/mieszkania.

  c) imię i nazwisko;

  d) numer telefonu

 1. W przypadku Przedsiębiorców wyżej wymienione dane dodatkowo uzupełniają:

  a) firma Przedsiębiorcy;

  b) numer identyfikacji podatkowej.

 1. W przypadku usługi „Newsletter” Zamawiający podaje jedynie swój adres e-mail.
 2. Przesłane do nas dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z formularza, do którego dane te zostały wprowadzone, np. w celu prowadzenia korespondencji, subskrypcji biuletynu lub zakupu produktów. Dane będą przetwarzane:
 • W okresie prowadzenia korespondencji, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.
 • Tak długo, jak zgoda nie zostanie wycofana w przypadku usługi biuletynu.
 • Przez 2 lata, w przypadku gromadzenia danych w celu realizacji zamówień
 • Przez 5 lat, w przypadku danych przekazanych nam w celu wystawienia faktury za zakup.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, świadczenie usług oraz uzasadniony interes Administratora polegający na dostarczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.

11. Użytkownik Serwisu ma prawo do: weryfikacji swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przeniesienia na innego Administratora. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. W celu realizacji uprawnień określonych w ust. 5 osoba, której dane osobowe są przetwarzane, powinna zgłosić swoje żądanie na piśmie na adres e-mail lub  adres korespondencyjny Administratora lub skorzystać z funkcjonalności Sklepu internetowego.

13. W przypadku sprzeciwu oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6, powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie.

14. Administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osób, których wnioski są rozpatrywane.

15. W przypadku przetwarzania danych w celu wysyłania biuletynu, aby odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy kliknąć na odpowiedni link dołączony do każdej wiadomości.

16. Administrator ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na wniosek. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli wiąże się to z konsekwencjami karnymi lub finansowymi (np. w przypadku przetwarzania danych dla celów księgowych) lub jeżeli dane te są niezbędne do dalszego świadczenia usługi lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze np. uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi.

17. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przekazywane osobom trzecim w celu świadczenia (na rzecz Operatora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub świadczenie usług świadczonych w ramach Serwisu, takich jak: usługi newslettera, utrzymanie strony internetowej, korzystanie z poczty elektronicznej, świadczenie usług księgowych.

18. Dane osobowe i informacje umożliwiające identyfikację Ciebie mogą być wykorzystywane w następujący sposób:

 • aby zarejestrować Ciebie jako użytkownika naszego Serwisu;
 • w celu identyfikacji Ciebie podczas odwiedzania naszego Serwisu, w tym w celu ułatwienia logowania;
 • w celu świadczenia usług i dostarczania informacji Tobie jako aktualnemu lub potencjalnemu użytkownikowi naszej technologii oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między Tobą a nami;
 • zawiadamiania Ciebie o wszelkich zmianach w usługach i/lub naszego Serwisu.
 • Twój adres IP użytkownika może być wykorzystywany do diagnozowania problemów z serwerami oraz do administrowania witryną;
 • dla zapewnienia jak najbardziej efektywnej prezentacji treści z naszego Serwisu;
 • dla ogólnego administrowania naszym Serwisem; oraz w innych przypadkach opisanych w momencie zbierania danych

19. Ponadto, zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, niektóre informacje gromadzone automatycznie za pośrednictwem Serwisu są uznawane za dane osobowe. Informacje te obejmują takie dane, jak Twój adres IP hosta, przeglądane strony, typ przeglądarki, zwyczaje związane z przeglądaniem i korzystaniem z Internetu, dostawca usług internetowych, nazwa domeny, czas/data wizyty w tym Serwisie, adres URL linku oraz system operacyjny komputera. Informacje te są zwykle gromadzone w plikach logów na serwerach Serwisu. Cel tej zbiórki jest następujący:

 • Twój adres IP użytkownika może być wykorzystywany do diagnozowania problemów z serwerami oraz do administrowania witryną;
 • dla zapewniania jak najbardziej efektywnej prezentacji treści z naszego Serwisu;
 • dla ogólnego administrowania naszym Serwisem; oraz w innych przypadkach opisanych w momencie zbierania danych
 • Korzystając z naszego Serwisu i przesyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Prawa użytkownika

 1.  Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących jego osoby:

Prawo do informacji,

Prawo do skorygowania lub anulowania danych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Prawo do przenoszenia danych.

 1. Masz również prawo złożyć skargę na nas w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych.
 2. Prawo do wycofania zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 a) Klient ma prawo do wycofania każdej zgody udzielonej firmie TOTIS.

  b) Wycofanie zgody jest skuteczne od momentu wycofania zgody.

  c) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez firmę TOTIS danych zgodnie z prawem do momentu jej wycofania.

  d) Wycofanie zgody nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcji zgodnych z prawem.

 1.  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych.

  b) Odmowa w formie wiadomości e-mail na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie stanowić sprzeciw klienta wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania w tym celu.

5.  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  a) Klient ma prawo zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych.

b) Klient ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  a) dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane;

b) wycofał określoną zgodę co do zakresu przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody;

  c) sprzeciwił się wykorzystywaniu swoich danych do celów marketingowych;

  d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa;

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  a) Klient ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Przesłanie wniosku przed jego rozpatrzeniem uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji lub usług, których wykorzystanie wiązałoby się z przetwarzaniem danych określonych we wniosku.

  b) Klient ma prawo zażądać ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  a. gdy ma wątpliwości co do poprawności swoich danych osobowych – wówczas TOTIS ogranicza ich wykorzystanie na czas niezbędny do sprawdzenia poprawności danych, jednak nie dłużej niż na 7 dni;

  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;

  c. gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są niezbędne Klientowi do ustalenia, zatwierdzenia lub obrony roszczeń;

  d. gdy zgłosił on sprzeciw wobec wykorzystania jego danych - wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do uznania, że - ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, jakie Administrator ma w przetwarzaniu danych osobowych Klienta.

 1.  Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  a) Klient ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on dane osobowe, w którym to przypadku Klient ma prawo do:

  a) uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych;

  b) uzyskania informacji o celu przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców takich danych, planowanym okresie przechowywania danych Zamawiającego lub kryteriach ustalania takiego okresu (w przypadku gdy nie można określić planowanego okresu przetwarzania danych), prawach Klienta wynikających z RODO oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle takich danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz środkach bezpieczeństwa stosowanych w związku z przekazywaniem takich danych poza terytorium Unii Europejskiej

  c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.

7. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  a) Klient, którego dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Z zastrzeżeniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego wniosku, wysyłając prośbę na adres e-mail.

 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przekazał Administratorowi Danych, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient ma również prawo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio do takiego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku CSV, który jest powszechnie używanym formatem nadającym się do odczytu maszynowego, umożliwiającym przesłanie otrzymanych danych innemu administratorowi danych osobowych.

  8. W przypadku gdy Klient chce skorzystać z powyższych praw, TOTIS uwzględni lub odrzuci wniosek niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak – ze względu na złożoność żądania lub liczbę żądań – TOTIS nie jest w stanie spełnić żądania w ciągu jednego miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, zawiadamiając Klienta z wyprzedzeniem w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania o zakładanym przedłużeniu terminu i jego przyczynach.

  9. Klient może składać do Administratora skargi, wnioski i zapytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z przysługujących mu praw.

 

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ TECHNOLOGII

 1. Możemy gromadzić informacje o interakcji odwiedzającego z reklamami umieszczanymi w sieci, które możemy wykorzystać do dostarczania bardziej odpowiednich reklam, odpowiadających Twoim bieżącym zainteresowaniom. Proces ten nazywamy „Dopasowywaniem zainteresowań”, a poniżej przedstawiono przykłady, w jaki sposób można przeprowadzić dopasowywanie zainteresowań:
 2. Jednym z przykładów jest to, że jeśli wejdziesz w interakcję z jedną z naszych reklam (na przykład najeżdżając na jedno z naszych podkreślonych słów kluczowych), możemy wykorzystać informacje o interakcji za pomocą plików cookie i innych technologii oraz wyciągnąć wnioski z Twojej wizyty, aby dostarczyć Ci reklamy, które są bardziej odpowiednie, interesujące i przydatne dla Ciebie.
 3.  Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w przeglądarce osoby odwiedzającej stronę. Pliki cookie ułatwiają odwiedzającym korzystanie z naszego Serwisu internetowego, między innymi poprzez przechowywanie ustawień logowania i zwiększanie użyteczności Serwisu.
 4. Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są gromadzone na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której zostały pobrane, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem przetwarzającym dane zbierane za pomocą plików cookies jest administrator Serwisu.
 6. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:
 • Tworzenie anonimowych statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z witryn internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, jak długo średnio pozostają w Serwisie itp.
 • Utrzymywanie sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), tak aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu.
 • Śledzenie aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklam, na przykład poprzez ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który odwiedził Witrynę w ciągu ostatnich 30 dni lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokonał zakupu.
 1. Administrator danych podanych przez Zamawiającego (oraz danych uzyskiwanych automatycznie) nie wykorzystuje niektórych czynników do oceny sytuacji ekonomicznej czy zdrowotnej Zamawiającego, jego osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Serwis korzysta z dwóch typów plików cookie:
 • Tymczasowe pliki cookie (pliki cookie sesyjne) – pliki cookie umieszczane na czas korzystania z przeglądarki (sesji), usuwane po zamknięciu przeglądarki,
 • Cookies trwałe – nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub bez daty ważności w zależności od ustawień Właściciela Serwisu lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 1. Oprogramowanie do przeglądania serwisów (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmieniać ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookie. Istnieje również możliwość automatycznego blokowania plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookies umieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i są przetwarzane z wykorzystaniem Google Analytics oraz Pixel Facebook.
 3. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieci Google i Facebook, do wyświetlania reklam dostosowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu.
 4. Jeśli chodzi o informacje o preferencjach użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje uzyskane z plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 5.  Jeśli chodzi o informacje o preferencjach użytkownika gromadzone przez sieć reklamową Facebook, użytkownik może przeglądać i edytować informacje uzyskane z plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 6. Możemy również korzystać z retargetingu behawioralnego, który umożliwia nam i niektórym naszym partnerom reklamowym wyświetlanie reklam po wejściu użytkownika na stronę internetową w naszej Sieci, na podstawie jego schematów przeglądania i interakcji z Serwisem (która może, ale nie musi należeć do naszej Sieci). Na przykład, jeśli odwiedziłeś witrynę sklepu internetowego, w serwisach naszej Sieci możesz zobaczyć reklamy tego sprzedawcy przedstawiające produkty oglądane przez użytkownika w serwisie sprzedawcy.
 7. We wszystkich powyższych przykładach gromadzone i wykorzystywane informacje nie obejmują danych umożliwiających identyfikację użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail czy numer telefonu.
 8.  Zbiorcze i nieosobiste dane dotyczące przeglądania stron internetowych i komputerów są również gromadzone i wykorzystywane do innych celów, w tym do dostarczania reklam i raportowania, pomiaru wydajności kampanii, optymalizacji kampanii oraz do celów operacyjnych. Możemy również łączyć dane dotyczące przeglądania stron internetowych z informacjami (takimi jak dane demograficzne) dostarczanymi przez inne organizacje, aby reklamy naszych klientów-reklamodawców były lepiej dopasowane.
 9. Jeśli chciałbyś zrezygnować z gromadzenia przez firmę TOTIS informacji o użytkowniku na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach, powinien poinformować nas o tym na stronie info@totispharma.com. Gdy zrezygnujesz, w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie dotyczący rezygnacji. Plik cookie rezygnacji uniemożliwia nam zbieranie informacji o Tobie w celu dostosowania naszych internetowych kampanii reklamowych. Możemy jednak nadal gromadzić pewne dane dla podstawowych wyświetleń ogłoszeń i innych celów, takich jak liczenie liczby kliknięć dla danego słowa kluczowego.
 10. Podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych jest następująca: (a) zgoda - nie będziemy umieszczać plików cookie w przeglądarce użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Będziesz nadal otrzymywał reklamy z wykorzystaniem naszej technologii, ale będą one wyłącznie kontekstowe, co oznacza, że będą umieszczane w miejscu, w którym możesz je zobaczyć, wyłącznie na podstawie słów lub obrazów znajdujących się w przeglądanym przez Ciebie Serwisie. (b) uzasadnione interesy, w tym nasze interesy związane z dostarczaniem, udoskonaleniem i dostosowywaniem naszej technologii do potrzeb naszych klientów i zamawiających oraz dostarczaniem odpowiednich reklam i treści, chyba że interesy te są nadrzędne wobec Twoich interesów lub praw podstawowych wymagających ochrony danych osobowych.
 11.  Dane przetwarzamy przede wszystkim w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jesteśmy jednak firmą o zasięgu globalnym i od czasu do czasu przekazujemy dane poza EOG. W takich przypadkach dane są pseudonimizowane, tak aby nie można było ich powiązać z żadnym użytkownikiem.

KTO JESZCZE MOŻE KORZYSTAĆ Z INFORMACJI O TOBIE

 1. Możemy udostępniać informacje opisane powyżej w niniejszej Polityce Prywatności stronom trzecim lub ujawniać takie informacje stronom trzecim w następujący sposób
 • innym członkom naszej grupy, naszym partnerom i dostawcom usług (np. osobom, które świadczą usługi techniczne na rzecz Serwisu) w celu zarządzania lub administrowania niektórymi aspektami Serwisu lub aby pomóc nam w rozwijaniu nowych usług
 •  stronie trzeciej lub następcy prawnemu w związku z fuzją korporacyjną, konsolidacją, sprzedażą wszystkich lub prawie wszystkich aktywów firmy TOTIS w drodze upadłości lub innych zmian korporacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dysponujemy środkami administracyjnymi, fizycznymi i technicznymi mającymi na celu ochronę poufności i integralności przechowywanych przez nas danych. Środki te mogą obejmować szyfrowanie i stosowanie technologii bezpiecznego przechowywania danych w celu ograniczenia dostępu do naszej sieci. Pomimo tych starań należy pamiętać, że żadna metoda przekazywania informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Zasady ochrony prywatności obowiązują od momentu ich zamieszczenia w Serwisie.

2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez poinformowanie o zmianach w Serwisie oraz przesłanie informacji pocztą elektroniczną do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.

3. Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian w Polityce Prywatności poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie.

6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub skarg dotyczących naszego Serwisu https://totispharma.com/ lub niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt na jeden z następujących sposobów:

info@totispharma.com